วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เครื่องแบบลูกเสือ

เครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องแบบลูกเสือสำรอง  ประกอบด้วย
 1. หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหริไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า ลูกเสือ สีเหลืองบนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซม. กว้าง 3.5 ซม.
 2. เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซม. ด้านตั้ง 65 ซม. สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนดและมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
 4. กางเกงขาสั้นแบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด
 5. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 6. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ  ประกอบด้วย
 1. หมวกปีกกว้างสีกากีพับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว ทำด้วยผ้าสีตามสีประจำภาคศึกษา (เขต 11 สีแสด) กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่ กว้าง 2 ซม. พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง
 2. เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
 4. กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 5. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 6. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง
 7. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
 1. หมวกกะลาสีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง 3 ซม. มีอักษร ลูกเสือสมุทร สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดเป็นชายรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว
 2. เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก 1 กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว 2 ชาย ยาวชายละ 25 ซม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
 4. ผ้าผูกคอสีดำรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง 6 ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ 6 ซม.
 5. กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 6. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 7. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง
 8. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องแบบขาว  ประกอบด้วย
 1. หมวกกะลาสีสีขาว ทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง 3 ซม. มีอักษร ลูกเสือสมุทร สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดเป็นชายรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว
 2. เสื้อกะลาสีสีขาวแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะ ปกคอด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง 2 ซม. เย็บติดห่างจากขอบปกคอ 5 มม.  แถบในกว้าง 5 มม.  เย็บติดห่างจากแถบนอก 5 มม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
 4. ผ้าผูกคอสีดำรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง 6 ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ 6 ซม.
 5. กางเกงสีขาว ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 6. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 7. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง
 8. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ  ประกอบด้วย
 1. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก 2 ข้าง ยาวข้างละ 2 ซม. ทำด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
 2. เสื้อคอพับสีเทาแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
 4. กางเกงสีเทา ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 5. เข็มขัดหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 6. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง
 7. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ประกอบด้วย
 1. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
 2. เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ และมีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
 4. กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 5. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 6. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
 7. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร  มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี  ประกอบด้วย
 1. หมวกกะลาสีสีกากีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง 3 ซม. มีอักษร ลูกเสือสมุทร สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว
 2. เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก 1 กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว 2 ชาย ยาวชายละ 25 ซม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
 4. ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง 6 ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ 6 ซม.
 5. กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 6. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 7. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
 8. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบขาว  ประกอบด้วย
 1. หมวกกะลาสีสีขาวทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง 3 ซม. มีอักษร ลูกเสือสมุทร สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว
 2. เสื้อกะลาสีสีขาวแขนสั้น ปกคอด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง 2 ซม. เย็บติดห่างจากขอบปกคอ 5 มม. แถบในกว้าง 5 มม. เย็บติดห่างจากแถบนอก 5 มม. อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก 1 กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว 2 ชาย ยาวชายละ 25 ซม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
 4. ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง 6 ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ 6 ซม.
 5. กางเกงสีขาว ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 6. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 7. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
 8. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ  ประกอบด้วย
 1. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราหน้าคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก 2 ข้าง ยาวข้างละ 2 ซม. ทำด้วยดลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
 2. เสื้อคอพับสีเทาแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง
 3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
 4. กางเกงสีเทาขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 5. เข็มขัดหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 6. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
 7. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญประกอบด้วย
 1. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
 2. เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเขียวที่ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
 4. กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
 5. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
 6. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพู่สีแดงข้างละ 2 พู่
 7. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบสีกากี ประกอบด้วย
1. หมวกกะลาสีสีกากีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียวกว้าง 3 ซม. มีอักษร ลูกเสือสมุทรสีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้ง 2 ข้างตัดชายเป็นรูปหางนก


จำลอง ชีชำนาญ

2 ความคิดเห็น:

 1. อยากทราบว่า ถ้าลูกเสือวิสามัญหญิง ใส่กางเกง แทนกระโปร่ง ได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 2. พู่ มีไว้เพื่ออะไรครับ

  ตอบลบ